Tag: em xinh như hoa với thần thái

17 Nov, 2021
15 Nov, 2021
13 Nov, 2021
12 Nov, 2021
11 Nov, 2021

Tell Ur Mon II – Winno ft. Heily / Slowed + Reverb & Lyric by Mr.Heo / Mr.Heo

✔Tell Ur Mon II – Winno ft. Heily ✔ =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= ►Singer: Winno ft. Heily ✔ =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= ►Mv góc: =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= ► 𝐅𝐎𝐋𝐋𝐎𝐖 HUSTLANG Winno : ☞Soundcloud: ☞Instagram: ☞Youtube: ► 𝐅𝐎𝐋𝐋𝐎𝐖 Heily: Loading… =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= ► SLOWED + REVERB & LYRIC + : Mr.Heo ✔ =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- © CHỦ BÀI NHẠC KHÔNG PHẢI LÀ CỦA :Mr.Heo ✔ © THE […]
11 Nov, 2021
10 Nov, 2021
9 Nov, 2021
8 Nov, 2021

Tell Ur Mom ll – Winno (ft Heily) | Rap Lyrics

Lyric: Em xinh như hoa với thần thái ice Yah Dịu dàng em bước đi vào trong Night Life Oh! Don’t say bye bye NO Được nắm đôi tay của em và đi cùng em đến … Nguồn: https://dulichviethan.com/ Xem thêm: https://dulichviethan.com/category/giai-tri
7 Nov, 2021