chi phí dự phòng của Gold Tower 275 Nguyễn Trãi

– Dự án của Gold Tower 275 Nguyễn Trãi được lập từ năm 2005, triển khai khởi công xây dựng năm 2006. Tới nay đã hoàn thành, TDT đã được duyệt năm 2007. Dự kiến tiến độ thi công kết thúc vào cuối năm 2013 theo Tổng tiến độ hiệu chỉnh.
– Quá trình xây dựng kéo dài , tuy nhiên tới nay mới chỉ một số hạng mục hoàn thành và được quyết toán. Còn phần lớn hạng mục đang quá trình thi công tiếp. Một số hạng mục chuẩn bị thi công.
– Sau khi dự án Gold Tower 275 Nguyễn Trãi được chuyển tiếp từ Nghị định 16 sang nghị định 12 quản lý chi phí theo nghị định 99, thì hiện tại Chủ đầu tư quyết định thống nhất quản lý chi phí theo các dự toán chi tiết được lập từ các BVTC của các hạng mục. Mặt bằng gia tính toán trong các dự toán chi tiết, CĐT đã thống nhất với các bên vẫn lấy theo mặt bằng giá của quý IV năm 2006 và để hiển thị được giá trị thực của từng hạng mục thì các dự toán được bổ sung các chi phí dự phòng.
– Vậy theo các đồng nghiệp thành phần chi phí dự phòng trong các dự toán chi tiết nên xác định như thế nào để thể hiện đúng giá trị thực của công trình tới thời điểm lập dự toán.

1- Tính toán dự phòng do yếu tố phát sinh khối lượng. Gdp1
2- Quy đổi mặt bằng giá từ thời điểm năm 2006 tới thời điểm lập dự toán, theo phương pháp bù giá. Gdp2.
3- Tính toán dự phòng do yếu tố trượt giá theo thông tư 05/2007/TT-BXD hoặc thông tư 04/2010/TT-BXD
Chi phí dự phòng = Gdp1+Gdp2+Gdp3

– Bài tính của Gold Tower 275 Nguyễn Trãi về tính toán chi phí dự phòng cho yếu tố trựơt giá theo thông tư 04/2010/TT-BXD theo tôi như vậy là rất phù hợp với hướng dẫn rồi.
– Qua thực tế tính toán, lập rồi thanh toán, quyết toán cho một số hạng mục công trình mà mình đã làm thì mình thấy thế này. Trước đây khi chưa có nghị định 99, thông tư 05 thì việc lập và quản lý chi phí theo nghị định số 16/2005 và thông tư 04/2005. Đối với một số công trình hạng mục công trình mình đã trực tiếp thi công, qua quá trình thi công kéo dài do tính chất công trình và của dự án có công trình kéo dài tới 3 – 4 năm. Sau khi quyết toán công trình mình thấy rằng giá trị thực của công trình thường tăng lên 30% – 40%. Với chi phí dự phòng như trước đây thường tính bằng 10%.

You might also like

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *