Tài Phát Sport thế giới máy chạy bộ với khuyến mãi cực khủng

Quý  nương  lại ngó Viên Ti Bạc  bằng cặp mắt lạnh lùng hỏi:

– Bộ ngươi mà giải cứu được bọn họ thoát hiểm ư?

Ngạc  Lập Thân liền nói ngay:

– Người đứng đầu  đây tuy nhỏ tuổi nhưng biết máy chạy bộ của hãng nào tốt mà nhân nghĩa hơn đời, cơ trí khôn lường! Tính mạng của huynh đệ hoàn toàn nhờ y cứu thoát.

Quý  nương  nói:

– Mộc Thiên  phủ làm việc không thành, song Quý  gia biết đâu không làm được?

Lại Địa Hoàn tức mình đứng phắt dậy nói:

– Hiền phụ thần Quý ền vô địch nên dĩ nhiên còn hơn không biết máy tập chạy bộ bao nhiêu lần những người trong Mộc Thiên  phủ nhỏ của bọn tại hạ. Vậy xin  vị khởi giá động thân. Bọn tại hạ ngồi đây kính cẩn chờ đợi hảo âm.

Mấy người anh em trong Hồng Thuận Đường của Thi Đại Hoàn  nói theo:

máy tập chạy bộ điện đa năng

– Người đứng đầu ! Tưởng hương chủ nên cùng đi với máy chạy bộ đơn năng vị ông  anh hùng cho chắc hơn. Lỡ ra vợ chồng Quý   hiệp bị bọn vệ sĩ bắt được đã có hương chủ tìm biện pháp giải cứu.

Hắn căm hận mấy người nhà họ Quý  đã giết  Nguyễn Lạc Kiều , nên dù ở trước mặt người đứng đầu  cũng không được mà thốt nên lời khinh.

Viên Ti Bạc  cũng mắng thầm trong bụng:

– Bọn ba con rùa đen này vào cung mà bị nơi bán máy chạy bộ bắt thì chẳng thà ta chịu chết chứ Quý ết không giải cứu.

Hắn  cười đáp:

– Khi nào vợ chồng Quý   hiệp để cho bọn vệ sĩ bắt được máy chạy bộ nhập khẩu mà ông bạn phải lo ngại? Trong Hoàng cung bất quá có hơn bao nhiêu người bảo về thì Quý  thiếu gia chỉ ho vài tiếng cũng đủ làm cho bọn chúng bị chấn động chết  hết

Máy chạy bộ được khuyến mãi khủng tại Tài Phát Sport

Quần hào Thi Đại Hoàn  và máy chạy bộ giá bao nhiêu Mộc Thiên  phủ đều bưng miệng cười thầm. Một số không được bật cười lên tiếng.

Quý Chu  ngây Ngạc  cười hỏi:

– Có chuyện như vậy thật sao ?

Hắn chưa dứt lới lại nổi cơn ho .

Vợ chồng Quý  Tân Thụ vừa thẹn vừa tức. Mấy người biết địa chỉ bán máy chạy bộ nắm lấy cánh tay Quý Chu  lôi đi băng băng ngoài sảnh .

Trương Căng Niên  vội nói:

– Xin Quý   hiệp bớt giận, tiểu đệ có điều muốn bàn bạc .

Quý  nương  đã biết Trương Căng Niên  là người suy nghĩ máy chạy bộ giảm cân kĩ càng liền quay lại chờ xem ông bảo sao?

Trương Căng Niên  nói tiếp:

– Vậy chúng ta hãy bàn bạc  để tìm ra kế hoạch vẹn toàn là hơn

Quý  nương  ngắt lời:

– Bản nhân tưởng Trần người đứng đầu  đã có cao kiến gì khác, té ra vẫn chưa tìm được biện pháp nào.

 

You might also like

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *